R&D Center

 Both Thượng Hải và Trung tâm Hải Khẩu R&D được tham gia trong việc phát triển sản phẩm, kiểm soát và quản lý thông tin chất lượng kỹ thuật sản xuất. Có 378 nhân viên làm việc tại Trung tâm Hải Khẩu R&D, trong số đó hơn 100 kỹ sư cao cấp. Một trung tâm đào tạo sau tiến sĩ được thành lập để trau dồi tài năng và bồi dưỡng chất lượng cao cho nhân viên R&D Haima

 Ngoài ra, trung tâm được trang bị các phương tiện tiên tiến để phát triển sản phẩm và các thiết bị tự động hóa văn phòng hiện đại. Mô đun R & D Hệ thống cung cấp và hệ thống hỗ trợ kỹ thuật đã được thiết lập, và mối quan hệ hợp tác chiến lược với các trường đại học địa phương và các tổ chức tự động thiết kế chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước đã được thành lập, trong đó:

  • Chất liệu Khung sườn ---- với Viện nghiên cứu của Trung tâm kỹ thuật Bao Steel
  • Hệ thống khung gầm --- với Trung tâm kỹ thuật Tập đoàn Wanxiang
  • Túi khí --- với Trung tâm kỹ thuật Shanghai East Joy Long Motor Airbag
  • Hệ thống khung gầm --- với Trung tâm kỹ thuật LOTUS
  • CBU --- với Viện IDEA (Italy)

 


TIN TỨC & SỰ KIỆN